2018−2019 Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät


Kampanjasta

2018−2019 Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät

Kampanjan tavoite oli lisätä tietoa vaarallisista aineista työpaikoilla, niiden riskeistä ja haittojen ehkäisemisestä.

Kampanjassa tehtiin tunnetuksi ennaltaehkäisemisen hierarkiaa ja keskityttiin erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin työntekijäryhmiin. EU-OSHA on sitoutunut noudattamaan syöpävaarallisia aineita koskevaa tiekarttaa. Siksi kampanjassa tarkasteltiin erityisesti, miten työpaikoilla hallitaan altistumista syöpää aiheuttaville aineille. Siinä jaettiin tietoa myös EU:n lainsäädännöstä ja käytännön ohjeita varmistamaan vaatimusten saavuttaminen.

Tuhannet organisaatiot Euroopassa ja sen ulkopuolella osallistuivat tapahtumiin ja toimenpiteisiin, joista monet olivat kampanjan yhteistyökumppaneiden järjestämiä. Kansalliset koordinaatiokeskukset ja kampanjan 90 virallista yhteistyökumppania järjestivät satoja tapahtumia ja toimenpiteitä. Kampanjan 35 mediakumppania kertoivat näistä aktiivisesti. Kohokohtia olivat Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikko ja Terveellinen työ -kampanjan hyvien käytäntöjen kilpailu. Niissä kannustettiin jakamaan tietoa ja tuettiin innovatiivisia esimerkkejä, miten hallita vaarallisia aineita työpakoilla. 

Vuoden 2018−2019 kampanjavideo vaarallisten aineiden hallinnasta

 

Vaarallisten aineiden hallinta − infografiikka 

Infografiikka