Kampanjan keskeisimmät teemat


Alustatyö

luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja työntekijöille, esimerkiksi henkilöille, joiden voi olla tavallista hankalampi päästä perinteisille työmarkkinoille. Yksinkertaistettuna alustatyö tarkoittaa palkallista työtä, jota tehdään verkkoalustan kautta tai verkossa tai jota välitetään verkkoalustan kautta.

Yleisin alustan liiketoimintamalli on verkossa toimiva markkinapaikka, jossa työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Alustatyötä tehdään eniten kuljetussektorilla (ruokalähetit ja taksinkuljettajat) sekä siivoojan ja käsityöläisten ammateissa. Viimeksi mainituissa altistutaan kemiallisille tuotteille ja niihin liittyy suuri liukastumisen, kompastumisen ja kaatumisen riski. Alustatyöntekijöitä hallinnoidaan algoritmeilla, jotka vaikuttavat työn jakamiseen ja työstä maksettavaan korvaukseen. Ne myös keräävät työntekijöistä tietoja, joita voidaan käyttää valvonnan lisäämiseen.

Digitaalisten alustojen operaattoreiden kanssa solmittujen epätyypillisten työsuhteiden vuoksi alustatyöntekijöihin kohdistuu enemmän riskejä kuin tavanomaisessa työsuhteessa oleviin työntekijöihin. Alustatyöntekijöiden neuvotteluvoima on alhainen ja heillä vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. Kaikkien selvimmin tämä näkyy kuljetus- ja lähettipalvelualoilla, joilla työskennellään paikan päällä ja joilla työntekijät ovat heikommin koulutettuja sekä joilla alustaoperaattorit valvovat tarkasti työntekijöitä.

Alustatyöntekijöiden työ on usein eristäytynyttä, työtahdiltaan kireää ja siihen liittyy pitkiä työpäiviä sekä digitaalista seurantaa ja valvontaa, mikä voi johtaa työntekijöiden korkeaan stressitasoon. Alustatyöntekijöiden on ammattiasemansa vuoksi kuitenkin vaikea saada suojelua. Koska alustatyöntekijät ovat yleensä itsenäisiä ammatinharjoittajia, he ovat vastuussa omasta työterveydestään ja -turvallisuudestaan. Alustoilla ei ole velvollisuutta toteuttaa toimenpiteitä alustatyöntekijöiden suojelun parantamiseksi.

Lue lisää siitä, miten alustatyöhön liittyviä haittoja ja vaaroja voidaan ehkäistä tai minimoida.