2020–2022: Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön!


Kampanjan yhteenveto

Kampanja lisäsi ymmärrystä työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista (tule-sairaudet) ja tarpeesta hallita niitä sekä edistää työn vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisyä.

Kampanjassa keskityttiin kahdeksaan keskeiseen aihealueeseen, joista kussakin käsiteltiin yhtä seuraavista tule-sairauksiin liittyvistä aiheista: ennaltaehkäisy, faktat ja tilastotiedot, krooniset sairaudet, istumatyö, työntekijöiden moninaisuus, tulevat sukupolvet, psykososiaaliset riskit ja .

Kampanjan kohokohtia olivat vuotuiset Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikot, viidettätoista kertaa järjestettävä hyvien käytäntöjen kilpailu, jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla järjestetyt hyvien käytäntöjen keskustelutapahtumat ja loppuhuipentumana Terveellinen työ -päätöskokous.

Vuosien 2020–2022 kampanjan video – Tuki- ja liikuntaelinsairaudet