Kampanjan keskeisimmät teemat


Tekoälypohjainen työn johtaminen

Työssään menestyksekkäät esihenkilöt pyrkivät varmistamaan tuottavuuden, motivoimaan työntekijöitä ja luomaan myönteistä ilmapiiriä. ja algoritmipohjaiset järjestelmät voivat auttaa esihenkilöitä automatisoimalla johtamistehtäviä työpaikalla. Tämä mahdollistaa sekä työnantajien että työntekijöiden työn organisoinnin optimoinnin. Algoritmit voivat esimerkiksi ennustaa asiakkaiden tulevaa kysyntää niin, että vuorot voidaan suunnitella henkilöstövaatimusten täyttämiseksi ja voidaan estää alimiehityksen kielteiset vaikutukset. Algoritmijohtamista voidaan käyttää myös tehtävien osoittamiseen työntekijöille heidän kykyjensä ja taitojensa perusteella.

Algoritmijohtamiseen liittyy kuitenkin useita psykososiaalisia haittoja ja vaaroja, jotka on otettava huomioon. Yleisimpänä epäkohtana työntekijät kokevat itsemääräämisoikeutensa heikkenemisen, koska he voivat tehdä vain vähän päätöksiä työstään. He kokevat menettävänsä tunteen työn hallinnasta. Työntekijät tuntevat myös painetta työskennellä nopeammin, mikä aiheuttaa työperäistä stressiä, terveysongelmia ja tapaturmia.

Olennaista on rakentaa luottamusta yhdessä työntekijöiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että tekoälypohjaisen toiminnan johtamisen vaikutukset ovat myönteiset. Ensimmäinen askel on antaa työntekijöille mahdollisuus tulla kuulluiksi ja ottaa työntekijät mukaan algoritmijohtamiseen perustuvien järjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Avoimuus on avainasemassa.

Lue kampanja-aineistosta miten tekoälypohjaisen toiminnan johtamisen järjestelmiä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.