Kampanjan keskeisimmät teemat


Työtehtävien automatisointi

Työmarkkinoille on tullut tekoälyyn perustuvia uuden sukupolven robottijärjestelmiä, jotka avustavat työntekijöitä jokapäiväisten ja toistuvien tehtävien suorittamisessa. Robotteja voidaan käyttää myös riskialttiiden ja monimutkaisten tehtävien tekemiseen. Robotit voivat suorittaa tehtäviä, joita ihmiset eivät voi tehdä, eivät saisi tehdä tai eivät halua tehdä, minkä ansiosta työntekijät eivät altistu vaaroille. Robottien ansiosta työntekijöille jää aikaa luovempaan työhön ja uusien taitojen opetteluun.

Digitaaliteknologian käyttöön työtehtävien automatisoinnissa liittyy kuitenkin myös monia haittoja ja vaaroja sekä haasteita. Tällaisia ovat muun muassa se, että työntekijät menettävät tilannetietoisuuden tai erityisosaamisensa tai luottavat liikaa automatisoituihin järjestelmiin. Työntekijät voivat kokea menettävänsä itsenäisyyttään, pelätä työpaikan menetystä ja he saattavat suhtautua epäluuloisesti järjestelmään. Haasteena on myös työntekijöiden kouluttaminen käyttämään uutta robottiteknologiaa niin, että samalla vältetään tärkeiden taitojen menettäminen.

Näiden tekijöiden vuoksi olisi noudatettava ihminen määrää -periaatetta, kun otetaan käyttöön tekoälyyn perustuvia robottijärjestelmiä tehtävien automatisoimiseksi. Tällä tavoin työntekijöille annetaan mahdollisuus käyttää automaatiota parhaiten hyödykseen ja pitää samalla työprosessi hallinnassaan.

Kampanja-aineistossamme on lisätietoa aiheesta.