Julkaisut


EU-OSHAn verkkosivustolla on runsaasti tietoa kampanjan aiheesta sekä miksi ja miten tule-sairauksiin pitäisi puuttua.

Julkaisuja on kampanjatiedotteista, seminaarien ja työpajojen yhteenvedoista sekä kattavista tutkimusraporteista, joissa käsitellään esimerkiksi ongelman laajuutta, kustannuksia, ennaltaehkäiseviä toimintalinjoja ja käytäntöjä. Tapaustutkimukset antavat vinkkejä, miten työpaikoilla ehkäistään riskejä ja hallitaan työterveyttä ja -turvallisuutta.

Saatavilla olevat julkaisut (54)