Tietoa aiheesta


Keskeiset aihealueet

Kukin kampanjan keskeinen aihealue kattaa tietyn työpaikkojen digitalisaatioon liittyvän teeman. Mukana on monenlaisia aineistoja, kuten raportteja, tietolehtisiä, infografiikkaa ja tapaustutkimuksia.

Tulossa pian:

Tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia, jos haasteisiin vastataan edistämällä algoritmista läpinäkyvyyttä, työntekijöiden asianmukaista luokitusta ja työntekijöiden.

Aloita:

Robotics and AI.png

Tehtävien automatisointiin tarkoitettujen tekoälypohjaisten järjestelmien, yhteistyörobottien ja niihin liittyvien teknologioiden on oltava ihmisen hallinnassa.

Työtehtävien automatisointi

Aloita:

Remote and virtual work.png

Selkeillä toimintalinjoilla, riskien arvioinnilla ja ehkäisevillä toimenpiteillä voidaan luoda terveellinen ja turvallinen työympäristö työskenneltäessä muualla kuin työnantajan tiloissa.

Etä- ja hybridityö

Aloita:

AI and worker management #1.png

Tuetaan ihmiskeskeistä, avointa, terveellistä ja turvallista lähestymistapaa, joka perustuu työntekijöiden osallistumiseen, kuulemiseen ja luottamukseen.

Tekoälypohjainen työn johtaminen

Aloita:

Smart digital systems.png

Parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta, jos se toteutetaan luotettavalla, avoimella, ymmärrettävällä ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistavalla tavalla.

Älykkäät digitaaliset järjestelmät