Tietoa aiheesta


Keskeiset aihealueet

Kukin kampanjan keskeinen aihealue kattaa tietyn työpaikkojen digitalisaatioon liittyvän teeman. Mukana on monenlaisia aineistoja, kuten raportteja, tietolehtisiä, infografiikkaa ja tapaustutkimuksia.

In the spotlight

Tarjoaa työntekijöille mahdollisuuksia, jos haasteisiin vastataan edistämällä algoritmista läpinäkyvyyttä, työntekijöiden asianmukaista luokitusta ja työntekijöiden.

Aloita:

Robotics and AI.png

Tehtävien automatisointiin tarkoitettujen tekoälypohjaisten järjestelmien, yhteistyörobottien ja niihin liittyvien teknologioiden on oltava ihmisen hallinnassa.

Työtehtävien automatisointi

Aloita:

Remote and virtual work.png

Selkeillä toimintalinjoilla, riskien arvioinnilla ja ehkäisevillä toimenpiteillä voidaan luoda terveellinen ja turvallinen työympäristö työskenneltäessä muualla kuin työnantajan tiloissa.

Etä- ja hybridityö

Aloita:

AI and worker management #1.png

Tuetaan ihmiskeskeistä, avointa, terveellistä ja turvallista lähestymistapaa, joka perustuu työntekijöiden osallistumiseen, kuulemiseen ja luottamukseen.

Tekoälypohjainen työn johtaminen

Aloita:

Smart digital systems.png

Parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta, jos se toteutetaan luotettavalla, avoimella, ymmärrettävällä ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistavalla tavalla.

Älykkäät digitaaliset järjestelmät