Tapaustutkimuksia


Tutustu politiikka-aloitteisiimme sekä esimerkkeihin hyvistä käytänteistä. Katso, miten muut ovat hyödyntäneet digitalisaatiota työpaikalla nykyaikaisten, älykkäiden ja turvallisten työtapojen toteuttamiseksi.

Aiheita ovat muun muassa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden soveltaminen eri aloilla ja erityyppisissä töissä, krooniset tuki- ja liikuntaelinsairaudet (tule), istumatyöhön liittyvien tule-ongelmien ennaltaehkäisy, tule-sairauksien hallinta työvoiman moninaistuessa sekä psykososiaalisten riskien ja tule-vaivojen välinen yhteys.

Saatavilla olevat tapaustutkimukset (25)