Hyvien käytäntöjen kilpailu


Mistä on kyse?

EU-OSHAn ja sen kansallisten koordinaatiokeskusten järjestämässä Terveellinen työ – Hyvien käytäntöjen kilpailussa jaetaan tunnustusta organisaatioille, jotka ovat osoittaneet merkittäviä ja innovatiivisia lähestymistapoja työturvallisuuteen ja terveyteen. Kilpailu tarjoaa organisaatioille loistavan mahdollisuuden osallistua kampanjaan sekö tilaisuuden edistää ja jakaa hyviä käytäntöjä koko Euroopassa.

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ehdokkaita arvioidaan ensin kansallisella tasolla, minkä jälkeen Euroopan tason raati kokoontuu valitsemaan lopulliset voittajat.

EU-OSHA ja sen verkostokumppanit esittelevät kaikkia esikarsinnan läpäisseitä, palkittuja ja kunniamaininnan saaneita hyvien käytäntöjen  esimerkkejä laajasti.

Miten kilpailuun osallistutaan?

EU-OSHA ottaa hakemuksia vastaan kaikilta kiinnostuneilta organisaatioilta ja henkilöiltä koko Euroopasta.  

Edistetäänkö organisaatiossasi innovatiivisella tavalla työterveyttä ja -turvallisuutta? Vai kaipaatko kannustinta hyvästä työterveys- ja työturvallisuushallinnasta saatavien etujen edistämiseen? Osallistu siinä tapauksessa hyvän käytännön kilpailuun!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Minkä tyyppisiä hyvän käytännön esimerkkejä voidaan nimetä ehdokkaaksi?

  Kilpailuun voi ilmoittaa minkä tahansa tosielämän esimerkin tehokkaasta sekä innovatiivisesta työterveyden ja -turvallisuuden edistämisestä. Hakulomakkeessa tulee kuvailla selkeästi, miten hyvät käytännöt on toteutettu työpaikalla ja mitä niillä on saavutettu.

 • Mitä kilpailuun osallistuvilta edellytetään?

  Ehdokkaan täytyy osoittaa, että käytössä oleva toimintamalli ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon työturvallisuuden ja -terveyden edistämisen siten, että se on johtanut todellisiin parannuksiin kestävällä tavalla ja että se on toteutettavissa myös muilla työpaikoilla. Arvioinnissa kiinnittää huomiota myös toimiin, joilla korostetaan yhteistä etua yksilöön keskittyvien toimien sijaan ja joihin työntekijät sekä heidän edustajansa voivat tehokkaasti osallistua.

  Tehtyjen toimenpiteiden on myös oltava kansallisen lainsäädännön voimassa olevien vaatimusten mukaisia ja parhaassa tapauksessa ylittää lain edellyttämä perustaso.

 • Kuka voi osallistua?

  Mikä tahansa EU:n jäsenvaltiossa, ehdokasvaltiossa, mahdollisessa ehdokasmaassa tai Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvassa maassa toimiva organisaatio voi osallistua organisaation koosta riippumatta. Tähän lukeutuvat yritykset, koulutuksen tarjoajat ja koulutusyhteisöjen jäsenet, työnantajajärjestöt, toimialajärjestöt, ammattiliitot ja kansalaisjärjestöt sekä kampanjan viralliset yhteistyökumppanit.

 • Mitkä kilpailun määräajat ovat?

  Selvitä, mitkä kilpailun määräajat ovat maassasi.