Tietoa aiheesta


Kenen pitäisi osallistua?

On tärkeää mennä bittejä ja tavuja pidemmälle ja asettaa ihmiset digitaalisen työpaikan keskiöön. Olennaista on, että kaikki työskentelevät yhdessä digitalisaatioon liittyvien työpaikan vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi. Työnantajien, esihenkilöiden ja työntekijöiden yhteistoiminnalla saadaan aikaan yhteisymmärrys ja pysyviä parannuksia.

Samalla työnantajilla on lakisääteinen vastuu varmistaa, että työpaikan riskit arvioidaan ja hallitaan asianmukaisesti. Tehokas riskinarviointi ja ennaltaehkäisy edellyttävät, että työnantajat pitävät omat ja työntekijöidensä tiedot ja koulutuksen ajan tasalla.

Kampanjan on suunnattu työntekijöille ja yrityksille, mutta sen tavoitteena on myös lisätä tietämystä lainsäädännöstä, strategioista ja toimista vastaavien EU:n ja kansallisten poliittisten päättäjien ja päätöksentekijöiden keskuudessa.

EU-OSHA on myös kutsunut työterveyttä ja -turvallisuutta käsittelevän tutkimusyhteisön ja tekniikan alan toimijoita, ohjelmisto- ja teollisuussuunnittelijoita sekä startup-yrityksiä mukaan osallistumaan. Pienelläkin panoksella on merkitystä!

Haluatko lisää tietoa uusien digitaalisten teknologioiden vaikutuksesta työhön ja työpaikkoihin? Oletko kiinnostunut lisäämään tietämystä työn digitalisaatiosta ja siitä, miten se vaikuttaa työturvallisuuteen ja työterveyteen? Osallistu kampanjaan ja vaikuta asioihin!