Kampanjan keskeisimmät teemat


Älykkäät digitaaliset järjestelmät

Antureiden käyttö on tuonut suuria muutoksia työturvallisuuteen.  suojelevat työntekijöitä ylläpitämällä ja lisäämällä työturvallisuutta mahdollisesti vaarallisilla teollisuuden aloilla. Esimerkkeinä voidaan mainita älykkäät henkilönsuojaimet, , jotka kykenevät havaitsemaan varhaisia merkkejä fyysisestä ja henkisestä väsymyksestä tai lihasten väsymisestä, sekä liikkuvat tai kiinteät järjestelmät, joissa antureita tai kameroita käytetään vaarojen havaitsemiseen.

Vaikka nämä teknologiat on suunniteltu parantamaan työterveyttä ja työturvallisuutta, ne aiheuttavat myös haasteita ja riskejä. Työntekijät voivat esimerkiksi kokea, ettei heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa suorittamiinsa tehtäviin, ja he saattavat olla liian riippuvaisia teknologiasta. Liiallinen tukeutuminen teknologiaan voi johtaa virheisiin ja lisätä onnettomuusriskiä. Digitaalisten järjestelmien keräämä data voi myös olla epätarkkaa, rajallista tai jopa vääristynyttä. Ongelmallista on myös se, että älykkäillä digitaalisilla järjestelmillä kerätään erittäin arkaluonteisia henkilötietoja, joita voidaan käyttää työntekijöiden seurantaan ja valvontaan.

Näiden kysymysten ratkaisemiseksi on olennaisen tärkeää antaa työntekijöille ja työntekijöiden edustajille mahdollisuus tulla kuulluiksi kaikissa vaiheissa suunnittelusta täytäntöönpanoon.

Kampanja-aineistossamme on lisätietoa aiheesta.