2016−2017: Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa


Kampanjasta

Kampanjassa, Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa, keskityttiin edistämään kestävää työtä. Siinä ennaltaehkäistiin terveysongelmia. Kampanjassa edistettiin turvallisia ja terveellisiä työskentelyoloja työuran alusta alkaen sekä ihmisten mahdollisuuksia työskennellä pidempään. Tämän merkitys kasvaa, koska Euroopan työvoima ikääntyy ja eläkeikä nousee.

Kampanja houkutteli ennätysmäärän kumppaneita, jotka tekivät kampanja-aineistoa tunnetuksi ja jakoivat sitä aktiivisesti laajoissa verkostoissaan. Ne myös järjestivät hyvien käytäntöjen vaihtamisesta satoja tapahtumia ja osallistuivat niihin.

Riippumaton arviointi totesi, että kampanja oli onnistunut ja arvokas. Kampanjan aihe ja tuotetut työkalut olivat erittäin merkittäviä. Erityisesti rajalliset resurssit omaavissa organisaatioissa tiedon välittäjille annettu tuki oli hyvin tehokasta. Hyvien käytäntöjen kilpailu sai kiitosta siitä, että se tarjosi tehokkaan alustan hyvien käytäntöjen jakamiselle työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan. Keskeisiä vahvuuksia olivat EU-OSHAn kyky ymmärtää sidosryhmiensä tarpeita ja vastata näihin tarpeisiin. Vahvuuksia oli myös kohdeyleisöjen tarpeisiin kehitetyt laadukkaat tuotokset. 

Vuosien 2016−2017 kampanjavideo − Elämän eri vaiheissa

Työvoiman ikääntymisestä aiheutuu erilaisia haasteita työterveyteen ja -turvallisuuteen:

  • Työuran pidentyminen voi pidentää riskeille altistumista
  • Yhä useammalla työntekijällä on kroonisia terveysongelmia ja erityistarpeita
  • Iäkkäämmät työntekijät saattavat olla alttiimpia terveyteen ja turvallisuuteen liittyville vaaroille
  • Erityisesti töissä, joissa on raskasta fyysistä ja henkistä kuormitusta tai epätyypillisiä työaikoja on huomioitava työterveysongelmien yleisyys
  • Työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja työhön paluun tukeminen ovat entistä tärkeämpiä
  • Yhteiskunnassa on ratkaistava ikäsyrjintään liittyviä ongelmia

Infografiikka − Euroopan ikääntyvän työvoiman hallintaexternal

2016−2017: Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa
2016−2017: Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa
2016−2017: Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa