Lainsäädäntö


Työpaikkojen digitalisoinnista aiheutuvat vaarat ja haitat kuuluvat työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan puitedirektiivin soveltamisalaan. Direktiivin tavoitteena on suojella työntekijöitä työperäisiltä vaaroilta ja haitoilta ja vahvistaa työnantajan vastuuta turvallisuuden ja terveyden varmistamisesta työssä.

Joitakin riskejä käsitellään myös seuraavissa direktiiveissä:

käsitellään laitteiden ja välineiden huoltoa

käsittelee työajan organisointia

luodaan puitteet työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan varten

Tekoälyn osalta EU on ehdottanut ja ottanut käyttöön useita lainsäädäntö- ja muita aloitteita:

Tiedonanto ”Paremmat työolot vahvemmassa sosiaalisessa Euroopassa: digitalisaation hyödyntäminen huomisen työelämässä” ja ehdotus direktiiviksi työtä välittävien digitaalisten alustojen kautta työskentelevien henkilöiden työolojen parantamiseksi