Tietoa aiheesta


Mistä on kyse?

Digitaaliteknologia on kehittynyt nopeammin kuin mikään muu innovaatio ihmiskunnan historiassa, ja se on muuttanut yhteiskuntaamme ja päivittäistä elämäämme. Digitaaliteknologia tarjoaa monilla työpaikoilla ja kaikilla aloilla yhä enemmän mahdollisuuksia sekä työntekijöille että työnantajille. Siitä aiheutuu kuitenkin myös yhä suurempia haasteita sekä vaaroja ja haittoja, jotka kohdistuvat turvallisuuteen ja terveyteen.

EU-OSHAn vuonna 2019 tekemän ESENER-kyselyn mukaan valtaosa EU:n yrityksistä on integroinut digitaaliteknologian osaksi toimintojaan. Vain 6 prosenttia yrityksistä ilmoitti, että ei käytä mitään digitaaliteknologiaa. Robottien, kannettavien tietokoneiden, älypuhelinten tai puettavien laitteiden käytön yleistymisestä huolimatta kuitenkin vain alle neljänneksessä (24 prosentissa) EU:n työpaikoista käydään keskustelua digitaaliteknologian mahdollisista vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

Vuosien 2023–2025 Terveellinen työ -kampanjan tarkoituksena on edistää Euroopan komission nolla-ajattelun mukaista ennaltaehkäisyn kulttuuria lisäämällä tietoisuutta, tarjoamalla käytännön resursseja ja saattamalla sidosryhmiä yhteen. Kampanjassa hyödynnetään myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tekemää digitalisaatiota koskevaa vuosien 2020–2023 työterveys- ja työturvallisuuskatsausta.