Oikeudellinen huomautus


Vastuuvapauslauseke

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pitää tätä verkkosivustoa yllä, jotta kansalaiset voivat tutustua paremmin sen toimintaa koskeviin tietoihin ja saada tietoa työterveydestä ja työturvallisuudesta. Virasto pyrkii pitämään tiedot ajan tasalla ja täsmällisinä. Se pyrkii korjaamaan sille ilmoitetut virheet. Virastolla ei kuitenkaan ole vastuuta tai vastuuvelvollisuutta sivuston sisältämistä tiedoista.

Nämä tiedot

  • ovat luonteeltaan yleisiä, eikä niitä ole tarkoitettu tietyn henkilön tai yhteisön erityisolosuhteiden käsittelyyn
  • eivät välttämättä ole kattavia, täydellisiä täsmällisiä tai ajan tasalla
  • liittyvät joskus ulkoisiin sivustoihin, joita virasto ei valvo ja joista virasto ei ole vastuussa
  • eivät ole ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitset erityisneuvontaa, sinun on aina otettava yhteyttä asianmukaiseen pätevään ammattilaiseen).

Virasto pyrkii vähentämään mahdollisimman paljon teknisten virheiden aiheuttamia häiriöitä. Jotkin sivustolla olevat tiedot on kuitenkin saatettu luoda tai järjestää tiedostoihin tai muotoihin, jotka eivät ole virheettömiä. Virasto ei voi taata, että tällaiset ongelmat eivät aiheuta palveluun keskeytyksiä tai muutoin vaikuta siihen. Virasto ei ole vastuussa tällaisista ongelmista, jotka johtuvat tämän sivuston tai siihen liittyvien ulkoisten sivustojen käytöstä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa viraston vastuuvelvollisuutta, jos sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä esitettyjä vaatimuksia on rikottu, eikä poistaa sen vastuuvelvollisuutta asioissa, joita ei voi sulkea pois kyseisen lainsäädännön nojalla.

Käännöksen on toimittanut Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT, Luxemburg) englanninkielisen alkutekstin perusteella.

 

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Tekstin jäljentäminen on sallittua, jos lähde mainitaan ja ellei toisin mainita.
Silloin kun tekstin tai multimedian (kuten ääni, kuvat ja ohjelmisto) jäljentämiseen tai käyttöön on hankittava lupa etukäteen, kyseisellä luvalla peruutetaan edellä mainittu yleinen lupa, ja siinä ilmoitetaan selkeästi mahdolliset käyttörajoitukset.