Tietoa aiheesta


Miten riskejä voidaan hallita?

Työpaikkojen lisääntyvään digitalisaatioon liittyviä riskejä on mahdollista ehkäistä ja hallita, muun muassa seuraavasti:

  • Omaksutaan ihmiskeskeinen ja ihminen määrää -periaatteen mukainen lähestymistapa
  • Taataan työnantajille, esihenkilöille, työntekijöille ja työntekijöiden edustajille yhtäläinen pääsy tietoihin
  • Kuullaan työntekijöitä ja työntekijöiden edustajia ja otetaan työntekijät mukaan päätöksentekoon digitaalisten teknologioiden ja järjestelmien kehittämisestä, toteuttamisesta ja käytöstä
  • Kerrotaan avoimesti, miten digitaaliset välineet toimivat ja mitkä ovat niiden tärkeimmät hyödyt ja haitat
  • Edistetään kokonaisvaltaista lähestymistapaa digitaaliteknologioiden ja niiden työntekijöihin ja koko yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.

Osallistava ihminen määrää -periaate on avainasemassa digitalisaation. Tekoälyn ja digitaalisten tekniikkojen olisi tuettava eikä korvattava ihmisten toteuttamaa päätöksentekoa ja johtamista sekä työntekijöiden kuulemista ja osallisuutta. Tällaisten ihminen määrää -periaatteen mukaisten digitaalisten järjestelmien suunnittelu, kehittäminen ja käyttö mahdollistavat sen, että järjestelmät tukevat työntekijöitä mutta pysyvät kuitenkin samalla ihmisen valvonnassa. Näin varmistetaan, että myötätuntoa, empatiaa ja työntekijöistä välittämistä ei korvata tietokoneella tehtävillä päätöksillä.

Turvallisuus- ja terveyskysymykset on huomioitava jo suunnitteluvaiheessa ottamalla ohjelmoijat ja kehittäjät mukaan heti alussa. Yhtä tärkeää on parantaa työntekijöiden ja työnantajien digitaalista lukutaitoa edistämällä digitaalisia sovelluksia koskevan pätevyyden ja osaamisen kehittämistä. Tämä edesauttaa parempaa ymmärrystä digitaalisia järjestelmistä sekä niiden aiheuttamista riskeistä ja mahdollisuuksista.