Tietoa kampanjasta


Tietoa kampanjastaTerveellinen työ -kampanjat ovat keskeisiä keinojamme lisätä tietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta Euroopassa. Kampanjoiden viesti on selkeä: ”Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle

Kampanjat ovat alallaan suurimpia maailmassa, ja jokaisella niistä on selkeästi määritelty teema. Aikaisempia teemoja ovat olleet esimerkiksi riskin arvioiti ja ennaltaehkäiseminen, kestävä tapa tehdä työtä ja vaaralliset aineet. Kampanjoiden keskiössä ovat pienet ja keskisuuret yritykset sekä haavoittuvassa asemassa olevat työntekijäryhmät. Näin tavoitetaan eniten tukea tarvitsevat kohderyhmät.

Kampanjoita varten tuotetaan tiedotusaineistoa, järjestetään erilaisia tapahtumia ja tuetaan aloitteita. Kohokohtia ovat hyvien käytäntöjen jakamista edistävät tapahtumat ja Terveellinen työ – Hyvien käytäntöjen kilpailuEuroopan työsuojeluviikko, kampanjan päätöskokous sekä Terveellinen työ -elokuvapalkinto.

Miten saamme kampanjaviestit perille yrityksiin? Verkostomme on laaja. Siihen kuuluu kansallisia koordinaatiokeskuksiakampanjan virallisia yhteistyökumppaneitamediakumppaneita, työmarkkinaosapuolia ja muita organisaatioita, jotka edistävät kampanjaa, välittävät kampanjamateriaalia ja osallistuvat aktiivisesti tapahtumiin. Tuloksekas yhteistyö kumppaniverkoston kanssa on ratkaisevaa todellisen muutoksen aikaansaamiseksi työpaikoilla ja luo pohjan Terveellinen työ -kampanjan onnistumiselle.

Tutustu kampanjapakettiin ja osallistu!