Hyvien käytäntöjen vaihtaminen


hyvien käytäntöjen vaihtoKampanjan virallisten yhteistyökumppanien ajatus hyvien käytäntöjen vaihtamisesta syntyi heidän halusta tehdä tiiviimpää yhteistyötä työturvallisuuden ja -terveyden parantamiseksi. Aloite käynnistettiin vuonna 2012 ja se on osoittautunut onnistuneeksi.

EU-OSHA haluaa tukea tätä aloitetta, koska sen avulla Terveellinen työ -kampanjat kestävät aikaa ja saavat aikaan todellista muutosta työpaikoilla. Virasto auttoi vuonna 2012 luomaan erityisen ohjausryhmän, joka kokoontuu nykyään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuodesta 2013 alkaen EU-OSHA ja kampanjan viralliset yhteistyökumppanit ovat järjestäneet joka toinen vuosi Terveellinen työ -kampanjan hyvien käytäntöjen vaihtamiseen liittyvän tapahtuman. Tarkoitus on vaihtaa työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä hyviä käytäntöjä ja keskustella keskeisistä tulosindikaattoreista, jotka auttavat edistämään työsuojelukäytäntöjä. Lisäksi joka vuosi osa kampanjan yhteistyökumppaneista järjestää omia hyvien käytäntöjen vaihtamiseen liittyviä tapahtumia ja kutsuvat muita kampanjan yhteiskumppaneita osallistumaan ja keskustelemaan kokemuksistaan.

Kampanjan yhteistyökumppanien osallistuminen ja sitoutuminen on innostavaa. Kumppanit ovat järjestäneet tapahtumia ja osallistuneet niihin eri puolilla Eurooppaa. Tapahtumat herättävät aina ajatuksia, keskustelua ja uusia ideoita.