Kampanjan keskeisimmät teemat


Etä- ja hybridityö

Etätyöllä tarkoitetaan työjärjestelyä, jossa työntekijä työskentelee muualla kuin työnantajan toimitiloissa, esimerkiksi kotoa käsin, käyttämällä digitaalisia teknologioita, kuten henkilökohtaisia tietokoneita, älypuhelimia, kannettavia tietokoneita, ohjelmistopaketteja ja internetiä. Etätyötä yhdistettynä työskentelyyn työnantajan tiloissa kutsutaan hybridityöksi.

Etätyöntekijöiden etuna on itsenäisempi ja joustavampi työskentelyaikataulu. voi kuitenkin tuoda mukanaan myös haasteita. Ensinnäkin etätyöhön liittyy psykososiaalisia riskejä (jotka johtuvat sosiaalisesta eristyneisyydestä, työtahdin kiristymisestä, epäsäännöllisistä työajoista sekä yksityis- ja työelämän epätasapainosta), jotka voivat johtaa stressiin ja psyykkisiin sairauksiin. Toiseksi pitkittynyt istuminen lisää fyysisiä riskejä, kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksia, esimerkiksi alaselän ongelmia.

Työnantajien on hankala tehdä perinteisiä terveys- ja turvallisuusriskien arviointeja työntekijän kotona. Riskiarvioinnit ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin koskaan. Siksi on tärkeää lisätä tietämystä etätyöhön liittyvistä työturvallisuutta ja työterveyttä koskevista käytännöistä ja käytännön välineistä.

Lue lisää etä- ja hybridityön riskitekijöistä sekä niiden ehkäisemisestä ja vähentämisestä.