2020-22: Zdravé pracoviská znižujú záťaž


Samit kampane Zdravé pracoviská

Posolstvom kampaní Zdravé pracoviská je Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Na pomoc pri propagácii kampaní sme pre vás pripravili bezplatne dostupné praktické príručky a nástroje. V rámci každej kampane sa udeľuje aj Cena za dobrú prax a filmová cena Zdravé pracoviská.

Naše kampane sú v súčasnosti najväčšie svojho druhu vo svete. Pridajte sa k nám a využite internetový súbor nástrojov kampane BOZP na rozbehnutie svojej vlastnej kampane.

Kampane za zdravé pracoviská prebiehajú od roku 2000 pôvodne s názvom „Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“.

Napokon agentúra predstavila i nadchádzajúcu kampaň Zdravé pracoviská na roky 2020 – 2022, ktorá sa začne v októbri 2020 a prispeje k zvyšovaniu povedomia o význame prevencie rizík poškodenia podporno-pohybovej sústavy.