O téme


Podnikateľský zámer pre udržateľný pracovný život

Dobré postupy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) môžu mať okrem ochrany zdravia zamestnancov a splnenia zákonných povinností veľké výhody:

  • zdravú, produktívnu a motivovanú pracovnú silu, vďaka čomu si spoločnosti a ostatné organizácie udržia svoju konkurencieschopnosť a inovačné schopnosti;
  • cenné zručnosti a pracovné skúsenosti, ktoré možno zachovať v rámci organizácie prostredníctvom odovzdávania poznatkov a väčšej skupiny talentovaných a zručných zamestnancov;
  • nižšiu mieru pracovnej neschopnosti a absencií, ktorá bude viesť k zníženiu nákladov organizácie za pracovnú neschopnosť a zvýšeniu produktivity;
  • nižšiu úroveň fluktuácie zamestnancov;
  • pracovné prostredie, v ktorom môžu zamestnanci v každej vekovej kategórii dosiahnuť svoj potenciál;
  • väčšiu pohodu v práci.

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v súvislosti so starnutím pracovnej sily prispeje nielen k zlepšeniu zdravia a každodenného života jednotlivých zamestnancov. Môže zlepšiť aj produktivitu a nákladovú efektívnosť organizácie