2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky