O téme


Inšpirácia pre kampaň

Od roku 2013 do roku 2015 viedla agentúra EU-OSHA európsky pilotný projekt s názvom „Bezpečnejšia a zdravšia práca v každom veku“. V projekte sa skúmali existujúce politiky a stratégie zamerané na riešenie demografickej zmeny, ktorých cieľom je zlepšiť výmenu a osvedčené postupy a pomáhať vo vývoji budúcich politík v súvislosti s problematikou starnutia pracovnej sily. Výsledkom bolo niekoľko správ týkajúcich sa týchto tém:

  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a starnutie,
  • Rehabilitácia,
  • Analýza politík, programov a stratégií zaoberajúcich sa starnutím pracovnej sily,
  • Záverečná správa o projekte.

Táto správa je k dispozícii tu.