2018 – 2019: Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky


Zdroje kampane

Bolo vypracovaných viacero praktických nástrojov a informačných materiálov s cieľom propagovať danú problematiku a pomôcť podnikom ľahko identifikovať riziká a účinne ich riadiť. Materiály boli v priebehu kampane distribuované do celej Európy a mnohé z nich vrátane sprievodcu kampaňou sú k dispozícii v 25 jazykoch. Medzi kľúčové produkty patrí interaktívny elektronický nástroj pre nebezpečné látky, ktorý poskytuje základné informácie a individuálne prispôsobené praktické rady týkajúce sa označovania, právnych požiadaviek a preventívnych opatrení, ako aj databáza zahŕňajúca viac než 1 000 nástrojov na kontrolu nebezpečných látok.