2016 – 2017 Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie


Samit kampane Zdravé pracoviská

Samit kampane Zdravé pracoviská 2017 sa uskutočnil 21. a 22. novembra v konferenčnom stredisku Euskalduna v španielskom meste Bilbao.

Image

Na podujatí sa zišli poprední európski odborníci a subjekty s rozhodovacou právomocou, aby spolu prediskutovali výsledky dvojročnej kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. V rámci plenárnych zasadnutí a menších paralelných stretnutí si účastníci vymieňali skúsenosti s osvedčenými postupmi a preskúmali budúce stratégie v záujme toho, aby sa zabezpečil udržateľný pracovný život v európskych podnikoch.

K témam pracovných seminárov patrili: „osvedčené postupy na podporu udržateľných pracovísk“, „rehabilitácia a návrat do práce“, „Napo oslavuje 20 rokov –⁠ náš všestranný partner pri propagácii BOZP“ a „výmena osvedčenej praxe v oblasti BOZP –⁠ to najlepšie z 10 rokov partnerstva v rámci kampaní agentúry EU-OSHA“.

Nakoniec agentúra v krátkosti predstavila nadchádzajúcu kampaň Zdravé pracoviská na roky 2018 –⁠ 2019, ktorá sa má uviesť v apríli 2018 a pomocou ktorej sa bude zvyšovať povedomie o význame predchádzania rizikám vyplývajúcim z nebezpečných látok.

Videozáznam zo stretnutí

Fotografie

Správy zo seminárov