O téme


O čo ide?

Očakáva sa, že do roku 2030 budú v mnohých európskych krajinách zamestnanci vo veku 55 – 64 rokov tvoriť 30 alebo viac percent pracovnej silyVek odchodu do dôchodku sa v mnohých členských štátoch zvyšuje a mnohí zamestnanci preto pravdepodobne budú musieť dlhšie pracovať. Preto je potrebné vyvinúť úsilie na zabezpečenie bezpečných a zdravých pracovných podmienok počas celého pracovného života.

Podľa stratégie Európa 2020 demografické zmeny predstavujú jednu z najväčších výziev, ktorým čelí Európa. Na riešenie tejto situácie Strategický rámec v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 Európskej únie (EÚ) navrhuje opatrenia na podporu dobrej praxe a zlepšenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia v práci (BOZP) pre všetkých zamestnancov.

Starnutie pracovnej sily predstavuje rozmanité výzvy pre všetky strany zainteresované do riadenia BOZP:

  • V dôsledku dlhšieho pracovného života môže dochádzať k dlhšiemu vystaveniu rizikám.
  • Viac zamestnancov bude trpieť chronickými zdravotnými problémami a bude mať špecifické potreby.
  • Starší zamestnanci môžu byť zraniteľnejší voči určitým rizikám pre bezpečnosť a ochranu zdravia.
  • Treba zohľadniť aj vysokú mieru zdravotných problémov súvisiacich s prácou v niektorých odvetviach a zamestnaniach, ktoré zahŕňajú ťažkú fyzickú a/alebo duševnú pracovnú záťaž, manuálnu prácu alebo atypický pracovný čas.
  • Čoraz väčší význam nadobúda prevencia zdravotného postihnutia, rehabilitácia a návrat do práce.
  • Na spoločenskej úrovni je potrebné riešiť diskrimináciu na základe veku.