2020-22: Zdravé pracoviská znižujú záťaž


Zdroje kampane

Počas tejto kampane Zdravé pracoviská bolo publikovaných veľké množstvo materiálov a zdrojov, pričom mnohé z nich sú k dispozícii v 25 jazykoch.

Ponúkame vám celý rad propagačných materiálov vrátane sprievodcu kampaňou, letákov, audiovizuálnych materiálov a prezentácií na tému kampane.

Správy, informačné dokumenty a letáky prezentujú najnovší výskum a ponúkajú odkazy na ďalšie zdroje a podrobné preskúmanie tejto témy.

Prečítajte si naše politické iniciatívy a príklady dobrej praxe a zistite, ako iní podporujú dobrú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.