Kļūstiet par kampaņas partneri


Mūsu kampaņas oficiālie partneri veido vadošo valsts un privātā sektora organizāciju tīklu, iedvesmojot un iedrošinot citus sekmīgi īstenot aizsargāta un veselīga darbaspēka pārvaldību.

Vai jūs pārstāvat starptautisku vai Eiropas organizāciju vai uzņēmumu, kas ir pārstāvēts un/vai kam ir izveidots tīkls vairākās ES dalībvalstīs?

Vai vēlaties būtiski iesaistīties kampaņā? Nekāda dalības maksa nav paredzēta.

Iepazīstieties ar mūsu 2023.–2025. gada kampaņas “Drošs un veselīgs darbs digitālajā laikmetā” kampaņas partnerības piedāvājumu.

Kļūstiet pamanāmi

Jūsu organizācija iegūs nenovērtējamu publicitāti, uzsverot tās korporatīvās atbildības izjūtu.

Pastāstiet savus jaunumus

Reklamējiet savas organizācijas organizētos pasākumus, izplatiet paziņojumus presei vai ziņojumus tam īpaši paredzētajā kampaņas tīmekļa vietnes jaunumu sadaļā un EU-OSHA elektroniskajā informatīvajā izdevumā, kam ir tūkstošiem abonentu.

Paplašiniet savu tīklu

Apmainieties ar labu praksi ar starptautiskām organizācijām, kam ir līdzīgi uzskati, un piedalieties drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses apmaiņas semināros un pasākumos.

Kā pieteikties

2023. GADA MAIJS

Apskatiet kampaņas partnerības piedāvājumu

Uzziniet vairāk par to, kā kļūt par kampaņas partneri, un pārliecinieties, ka atbilstat prasībām.

2023. GADA SEPTEMBRIS — 2023. GADA DECEMBRIS

Aizpildīt tiešsaistes pieteikuma veidlapu

Vēlaties pieteikties? Pieteikuma veidlapa ir pieejama tiešsaistē no 2023. gada 15. septembra līdz 20. decembrim.

Janvāris 2024

Saņemt rezultātus

Iekšējā atlase notiks 2024. gada janvārī, un sekmīgās organizācijas tiks informētas tūlīt pēc tam.

Kampaņas oficiālie partneri

Veselībai nekaitīgas darbavietas kampaņu atbalsta gan valsts, gan privāti dažādu nozaru Eiropas un starptautiski uzņēmumi un organizācijas. Tie veido iniciatoru tīklu, iedvesmojot un iedrošinot citus sekmīgi īstenot aizsargāta un veselīga darbaspēka pārvaldību. Viņu iesaistīšanās ir būtiska, lai nodrošinātu, ka kampaņas vēstījumi sasniedz dažādu veidu darbavietas visā ES.

SKATĪT VISUS PARTNERUS