Par kampaņu


Par kampaņuVeselīgu darbavietu kampaņas ir ļoti svarīgas mūsu centienos palielināt informētību par darba drošību un arodveselību visā Eiropā. Šo kampaņu vēstījums ir skaidrs – "Drošība un veselība darbā rūp ikvienam. Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.”

Šīs ir lielākās šāda veida kampaņas pasaulē, un katrai no tām ir skaidri noteikta tēma. Iepriekšējo kampaņu tēmas ir dažādas – no riska novērtēšanas un novēršanas popularizēšanas līdz izpratnes veicināšanai par ilgtspējīgu darbu un darbinieku aizsardzībai pret bīstamām vielām. Kampaņās īpaša uzmanība tiek pievērsta arī maziem un vidējiem uzņēmumiem un neaizsargātām darbinieku grupām, nodrošinot, ka katra kampaņa sasniedz tos, kam visvairāk nepieciešams atbalsts.

Kampaņām tiek sagatavoti dažādi reklāmas un informatīvi materiāli, un mēs arī organizējam vai atbalstām daudzus izpratnes veicināšanas pasākumus un iniciatīvas. Uzmanības centrā ir labas prakses apmaiņas pasākumi un Veselīgu darbavietu labas prakses balvaEiropas darba drošības un arodveselības nedēļa, kampaņas samits un Veselīgu darbavietu filmu balva.

Kā mēs varam kampaņas vēstījumus nodot uzņēmumiem? Mēs paļaujamies uz mūsu plašo valstu kontaktpunktu tīklu, oficiālajiem kampaņas partneriemplašsaziņas līdzekļu partneriem, sociālajiem partneriem un citiem starpniekiem, lai popularizētu kampaņu un tās materiālus un aktīvi piedalītos pasākumos. Ražīgai sadarbībai ar mūsu partneru tīklu ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu taustāmas pārmaiņas darbavietu līmenī, un tā ir pamats Veselīgu darbavietu kampaņas iniciatīvas panākumiem.

Iepazīstieties ar mūsu kampaņas rīkkopu un iesaistieties!