2016.–2017. gads “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”


Kampaņas kopsavilkums

2016.–2017. gada kampaņā “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” galvenā uzmanība tika pievērsta ilgtspējīga darba mūža veicināšanai, t. i., drošu un veselībai nekaitīgu darba apstākļu nodrošināšanai jau no paša personas darba mūža sākuma nolūkā novērst veselības problēmas un ļaut cilvēkiem strādāt ilgāk. Eiropas darbaspēkam novecojot un pensionēšanās vecumam pieaugot, tas kļūst aizvien svarīgāk.

Kampaņa piesaistīja rekordlielu partneru skaitu — tie aktīvi reklamēja un izplatīja kampaņas materiālus savos tīklos un organizēja simtiem abas prakses apmaiņas un izpratnes veidošanas pasākumus un tajos piedalījās.

Šīs kampaņas izdošanos un lietderību lieliski apliecināja neatkarīga novērtējuma rezultāti: kampaņas temats un tās laikā radītie rīki atbilda reālajām vajadzībām, jo īpaši to organizāciju un valstu vajadzībām, kuru resursi ir ierobežoti; starpniekiem sniegtais atbalsts, kas paredzēts izpratnes palielināšanai, bija ļoti efektīvs; 2016.–2017. gada labas prakses balvu konkurss tika atzinīgi novērtēts kā efektīva platforma paraugprakses apmaiņai par darba drošības un veselības aizsardzības aspektu pārvaldību. Citu atzinīgi novērtēto aspektu vidū bija EU-OSHA spēja izprast ieinteresēto personu vajadzības un reaģēt uz tām un tās darba rezultātu augstā kvalitāte, nodrošinot rīku un materiālu izstrādi, ņemot vērā mērķauditorijas vajadzības.

2016.–2017. gada kampaņa — Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā

Saistībā ar darbaspēka novecošanu visiem, kas nodarbojas ar darba aizsardzības pārvaldību, ir jāsaskaras ar dažādām problēmām:

  • garāka darba mūža sekas var būt ilgstošāka saskare ar riska faktoriem;
  • daudz vairāk darbiniekiem būs hroniskas veselības problēmas un īpašas vajadzības;
  • gados vecāki darbinieki varētu būt neaizsargātāki pret dažiem drošības un veselības apdraudējumiem;
  • ir jāņem vērā lielais ar darbu saistīto slimību skaits dažās nozarēs un profesijās, kas saistītas ar smagu fizisku un/vai garīgu slodzi, roku darbu vai
  • darbu naktī vai maiņās;
  • lielāku nozīmi iegūst invaliditātes novēršana, rehabilitācija un atgriešanās darbā veicināšana.
  • sabiedrības līmenī jārisina ar vecumu saistītas diskriminācijas problēma.

Infografikas — Eiropas novecojošā darbaspēka pārvaldībaexternal

2016.–2017. gads “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”
2016.–2017. gads “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”
2016.–2017. gads “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”