Par tematu


Prioritārās jomas

Katra kampaņas prioritārā joma aptver konkrētu tematu, kas ir saistīts ar darbvietas digitalizāciju. Tam ir pievienots plašs materiālu klāsts, tostarp ziņojumi, informācijas lapas, infografikas un gadījumu izpēte

In the spotlight

Piedāvā iespējas darba ņēmējiem, ja problēmas tiek risinātas, veicinot algoritmisko pārredzamību, pareizu darbinieku klasifikāciju un darba ņēmējus.

Sākt:

Robotics and AI.png

Cilvēkiem ir jābūt vadībā, ja uzdevumu automatizācijai tiek izmantotas uz mākslīgo intelektu balstītas sistēmas, kolaboratīvie roboti un saistītās tehnoloģijas.

Uzdevumu automatizācija

Sākt:

Remote and virtual work.png

Skaidra politika, riska novērtējums un preventīvi pasākumi var radīt veselīgu un drošu darba vidi ārpus darba devēja telpām.

Attālinātais darbs un hibrīddarbs

Sākt:

AI and worker management #1.png

Atbalstīt uz cilvēku orientētu, pārredzamu, veselīgu un drošu pieeju, kas balstīta uz darbinieku līdzdalību, konsultācijām un uzticēšanos.

Darbinieku pārvaldība, izmantojot mākslīgo intelektu

Sākt:

Smart digital systems.png

Uzlabot DA, ja to pārvalda pārredzami, uzticami, pilnvarojoši un saprotami.

Viedās digitālās sistēmas