Publikācijas


Šeit ir pieejama bagātīga informācija par šajā kampaņā aktualizēto problēmu un to, kāpēc un kā to vajadzētu risināt.

Pieejamās publikācijas ietver gan kampaņas infolapas, gan arī semināru un darbsemināru kopsavilkumus, kā arī visaptverošus ziņojumus par pētījumiem (piemēram, par problēmas apmēriem un saistītajām izmaksām, kā arī pašreizējo profilakses politiku un praksi).

Pieejamās publikācijas (108)