Kampaņas materiāli


Jūtat iedvesmu? Vēlaties paust savu vēstījumu skaidri un pārliecinoši? Vai varbūt tikai meklējat vairāk informācijas? Visu, kas vajadzīgs, lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņā, jūs atradīsiet šeit. Jūsu rīcībā ir pilns resursu klāsts, tostarp kampaņas rokasgrāmata, reklāmas buklets un plakāts, reklāmlapiņa par drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvām, kampaņas rīkkopa un citu ar kampaņas tematiku saistītu multivides resursu izlase.

Pieejamie kampaņas materiāli (6)

Preses brīfings – drošs un veselībai nekaitīgs darbs digitālajā laikmetā

Šajā preses brīfinga dokumentā ir apkopoti būtiski fakti un skaitļi par 2023.–2025. gada Veselīgu darbavietu kampaņu . Tajā sniegts pārskats par ES politisko kontekstu, galvenajiem datumiem un kampaņas atskaites punktiem, vienlaikus sīki izklāstot prioritārās jomas un tiesību aktus, kas saistīti ar digitalizāciju. Šis...

Labas prakses balvas skrejlapa – Drošs un veselībai nekaitīgs darbs digitālajā laikmetā

16. veselīgu darbavietu labas prakses balvas darba drošības un veselības aizsardzības jomā mērķis ir apbalvot organizācijas, kas sniedz izcilu un inovatīvu ieguldījumu darba drošības un veselības aizsardzības jomā, novēršot ar digitālo pārveidi saistītos riskus darbavietā. Uzziniet, kādus labas prakses veidus var pieteikt...

Kampaņas rokasgrāmata – drošs un vaselībai nekaitīgs darbs digitālajā laikmetā

Šajā rokasgrāmatā par EU-OSHA 2023.–2025. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu Jūs atradīsiet visu, kas vajadzīgs, lai iesaistītos kampaņā, ieskaitot svarīgākos datumus un saites uz noderīgiem resursiem. Rokasgrāmatā ir aplūkotas piecas prioritārās jomas: , uzdevumu ...

Power Point prezentācija – drošs un veselībai nekaitīgs darbs digitālajā laikmetā

Vajadzīgs ātrs un skaidrs veids, kā izskaidrot kampaņu kolēģiem, klientiem vai kontaktpersonām? Nemeklējiet tālāk. Šie slaidi apkopo galvenos punktus, iepazīstina ar faktiem un skaitļiem, prioritārajām jomām, tiesību aktiem un novēršanas principiem un aplūko digitalizācijas iespējas un riskus. Prezentācijā sniegta arī...