Par tematu


Kā var pārvaldīt riskus?

Mēs varam novērst un pārvaldīt riskus, kas ir saistīti ar aizvien pieaugošo darba vietas digitalizāciju. Lūk, kā:

  • pieņemot antropocentrisku un cilvēka īstenotas procesa kontroles pieeju;
  • garantējot vienlīdzīgu informācijas piekļuvi darba devējiem, vadītājiem, darbiniekiem un viņu pārstāvjiem;
  • konsultējoties ar darbiniekiem un viņu pārstāvjiem un panākot viņu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā par digitālo tehnoloģiju un sistēmu izstrādi, īstenošanu un izmantošanu;
  • saglabājot pārredzamību par digitālo rīku darbību, to galvenajiem ieguvumiem un trūkumiem;
  • sekmējot holistisku pieeju ar digitālo tehnoloģiju un to ietekmes uz darbiniekiem un sabiedrību kopumā novērtēšanu.

Iekļaujoša cilvēka vadības pieeja ir digitālās pārveides atslēga. Mākslīgajam intelektam un digitālajām tehnoloģijām būtu jāatbalsta (tomēr neaizstājot) cilvēka vadība un lēmumi vai darba ņēmēju konsultēšana un līdzdalība. Cilvēka vadīto digitālo sistēmu projektēšana, izstrāde un izmantošana tām ļauj atbalstīt darbiniekus, vienlaikus saglabājot cilvēku vadību. Tādējādi tiek nodrošināts, ka tādas īpašības kā līdzjūtība, empātija un rūpes par darba ņēmējiem netiks aizstātas ar lēmumu datorizētu pieņemšanu.

Projektēšanas posmā ir jāņem vērā arī drošības un veselības aizsardzības jautājumi, jau pašā sākumā iesaistot programmētājus un izstrādātājus. Vienlīdz svarīgi ir uzlabot darbinieku un darba devēju digitālo līdzekļu lietošanas prasmes, veicinot kvalifikāciju un prasmju attīstību digitāliem pielietojumiem. Tas viņiem ļauj labāk izprast digitālās sistēmas, kā arī to radītos riskus un iespējas.