Par tematu


Kam būtu jāiesaistās?

Ir svarīgi skatīties tālāk par bitiem un baitiem un izvirzīt cilvēkus digitālās darbvietas centrā. Šī iemesla dēļ, lai novērstu ar digitalizāciju saistītos riskus darba vietā, ir svarīgi iesaistīties ikvienam. Darba devēju, vadītāju un darbinieku sadarbība rada vienotu izpratni par šo jautājumu un veicina ilgstošus uzlabojumus.

Vienlaicīgi darba devējiem ir juridisks pienākums nodrošināt darba vides risku pienācīgu novērtēšanu un kontroli. Lai nodrošinātu riska novērtējuma un preventīvo pasākumu efektivitāti, darba devējiem un viņu darbiniekiem vienmēr jābūt labi informētiem un apmācītiem.

Kampaņas mērķis ir ne tikai pievērsties darbiniekiem un darba devējiem, bet arī uzlabot informētību ES un valstu politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par tiesību aktiem, stratēģijām un darbībām.

Turklāt EU-OSHA ir uzaicinājusi iesaistīties darba aizsardzības pētījumu un tehnisko kopienu, programmatūras un industriālos izstrādātājus un jaunuzņēmumus. Lai cik nelieli varētu šķist kādi centieni, atšķirību var radīt ikviens ieguldījums!

Vai vēlaties vairāk uzzināt par jauno digitālo tehnoloģiju ietekmi uz darbu un darbavietām? Vai interesē informētības uzlabošana saistībā ar darba digitālo pārveidi un tās ietekmi uz darbavietu drošību un veselību? Iesaistieties kampaņā un radiet atšķirību!