Labas prakses balvu konkursi


Kas tie ir?

EU-OSHA un tās valstu kontaktpunktu organizētā Labas prakses balva tiek piešķirta organizācijām, kas izrāda izcilu un inovatīvu pieeju darba drošībai un veselībai. Balvu konkursi sniedz ideālu iespēju iesaistīties kampaņā, ļaujot organizācijām veicināt labu praksi un dalīties ar to visā Eiropā.

Konkurss notiek divos posmos. Vispirms notiek pieteikumu izvērtēšana valsts līmenī, un pēc tam žūrija no visas Eiropas tiekas, lai pieņemtu lēmumu par uzvarētājiem.

EU-OSHA un tās tīkla partneri plaši popularizē atlasīto, godalgoto un atzinīgi novērtēto labās prakses piemēru sasniegumus.

Kā pieteikties?

EU-OSHA pieņem pieteikumus no visām ieinteresētajām organizācijām un personām visā Eiropā.  

Vai jūsu organizācija jau veic inovācijas darbavietas drošībā un veselības saglabāšanā? Vai arī jūs meklējat motivāciju, lai sekmētu ieguvumus no labas darba aizsardzības pārvaldības? Piesakieties labas prakses balvu konkursiem jau tagad!

 • Man ir vajadzīga papildu informācija
  Lai uzzinātu vairāk par uzaicinājumu izvirzīt kandidātus, izlasiet Labas prakses balvas skrejlapu.
 • Es vēlos pieteikties
  Ja vēlaties pieteikties, lūdzu, lejupielādējiet pieteikuma veidlapu un sazinieties ar kontaktpunktu savā valstī.

Bieži uzdotajos jautājumos

 • Kāda veida labu praksi var pieteikt?

  Var pieteikt jebkādu efektīvu un inovatīvu reāli izmantotu darba aizsardzības pārvaldības metodi. Pieteikumā ir skaidri jāapraksta, kā darbavietā tiek īstenota laba pārvaldības prakse un kādi ir tās rezultāti.

 • Kas jāatspoguļo pieteikumā?

  Pieteikumā jāatspoguļo holistiska darba aizsardzības metode, ar ko gūst reālus uzlabojumus, kas ir ilgtspējīga un izmantojama arī citās darbavietās. Žūrija arī vērtēs pasākumus, kuros par prioritāti noteikti kolektīvi, nevis individuāli pasākumi, un kuros iesaistīta efektīva darbinieku un viņu pārstāvju līdzdalība.

  Pasākumiem ir arī jāatbilst vismaz minimālajām attiecīgajām spēkā esošajām tiesību aktu prasībām valstī, kurā tie tiek īstenoti.

 • Kas var piedalīties?

  Piedalīties var jebkāda lieluma jebkura organizācija, kas ir aktīva ES dalībvalstī, kandidātvalstī, potenciālajā kandidātvalstī vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstī. Tas ietver individuālus uzņēmumus, pasniedzējus un izglītības jomas darbiniekus, darba devēju organizācijas, arodasociācijas, arodbiedrības, nevalstiskas organizācijas un oficiālus kampaņas partnerus.

 • Kādi ir termiņi?

  Uzziniet, kādi termiņi ir jūsu valstī.