2018.–2019. gads “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”


Kampaņas kopsavilkums

2018.–2019. gads “Veselīgās darbavietās turi grožos bīstamās vielas”

2018.–2019. gada kampaņas mērķis bija veicināt izpratni par bīstamām vielām darbavietās, ar šādām vielām saistītajiem riskiem un to, kā novērst kaitējumu darbiniekiem.

Tās laikā tika popularizēta profilakses pasākumu hierarhija, īpašu uzmanību pievēršot sevišķi neaizsargātām darbinieku grupām. Turklāt, EU-OSHA pastāvīgi cenšoties īstenot Ceļvedi par kancerogēnām vielām, šajā kampaņā tika īpaši aplūkota arī tādu vielu iedarbība darbavietās, kas izraisa vēzi. Tā palīdzēja arī palielināt izpratni par attiecīgajiem ES tiesību aktiem un sniedza uzņēmumiem praktiskus norādījumus par to, kā nodrošināt atbilstību noteikumiem.

Tūkstošiem organizāciju no visas Eiropas un citām pasaules vietām piedalījās pasākumos un notikumos, ko organizēja kampaņas partneri — valstu kontaktpunkti un 90 oficiālie kampaņas partneri organizēja simtiem pasākumu un notikumu, kurus aktīvi reklamēja 35 kampaņas plašsaziņas līdzekļu partneri. Galvenie notikumi bija Eiropas Darba aizsardzības nedēļa un drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkurss, kura laikā tika sekmēta zināšanu apmaiņa un reklamēti inovatīvi bīstamo vielu pārvaldības risinājumi.

2018.–2019. gada kampaņas video — Bīstamo vielu pārvaldība

 

Kā pārvaldīt bīstamas vielas — infografikas 

Infografikas