Sāciet savu kampaņu


Start your campaign 23-25Pievienojieties mums un organizējiet savu kampaņu, lai veicinātu informētību un uzlabotu darba aizsardzību savā darbavietā. Labi organizēta kampaņa ļaus izveidot drošāku, veselīgāku un taisnīgāku darba vidi, kas sniegs taustāmu labumu jūsu uzņēmumam vai organizācijai.

Mēs palīdzēsim jums sākt lietot mūsu kampaņas rīkkopu, kas ir noderīgs resurss, ja apsverat domu organizēt savu kampaņu. Tā jūs soli pa solim iepazīstinās ar visu procesu, sākot no brīža, kad izvirzāt mērķus un definējat galveno vēstījumu, turpinot ar plānošanu un īstenošanu un beidzot ar rezultātu novērtēšanu. Ir sniegti praktiski norādījumi par to, kā visefektīvāk izmantot savus resursus un kā savā labā izmantot iespējas. Sadaļā par rīkiem un piemēriem ir ietverts izsmeļošs rīku saraksts un praktiski piemēri, kā šos rīkus var izmantot kampaņu organizēšanā, sākot no tik vienkāršām lietām kā vēstījuma pievienošana jūsu parakstam e-pastā, un beidzot ar to, kā visefektīvāk izmantot sociālos plašsaziņas līdzekļus.