Par tematu


Par ko tas ir?

Digitālo tehnoloģiju attīstība ir bijusi straujāka nekā jebkurš jauninājums mūsu vēsturē, un tās ir pārveidojušas mūsu sabiedrību un ikdienas dzīvi. Darbiniekiem un darba devējiem daudzās darbavietās un visos sektoros digitālā tehnoloģija piedāvā lielākas iespējas, bet vienlaicīgi arī lielākus izaicinājumus un riskus darba aizsardzības jomā.

Saskaņā ar EU-OSHA 2019. gada ESENER apsekojumu lielākā daļa uzņēmumu ES savā darbībā ir integrējusi digitālās tehnoloģijas, un tikai 6 % uzņēmumu ziņo, ka tās neizmanto. Tomēr, neraugoties uz robotu, klēpjdatoru, viedtālruņu un valkājamo ierīču lietošanas pieaugumu, mazāk nekā katrā ceturtajā darba vietā (24 %) ES notiek diskusijas par šādu tehnoloģiju iespējamo ietekmi uz darbinieku drošību un veselību.

Lai uzlabotu informētību, nodrošinātu praktiskus resursus un apvienotu ieinteresētās personas, 2023.–2025. gada kampaņa “Veselīgas darbavietas” notiek saskaņā ar Eiropas Komisijas “nulles redzējuma” pieeju, kuras mērķis ir veicināt preventīvu kultūru. Tās pamatā ir arī pētījums, ko EU-OSHA veica Darba aizsardzības pārskatam par digitalizāciju 2020.–2023. gadā