Gadījumu pētījumi


Lasiet mūsu politikas iniciatīvas un labas prakses piemērus un uzziniet, kā citi ir izmantojuši digitālo pārveidi darbavietā, lai strādātu mūsdienīgā, viedā un drošā veidā

Tēmas ietver profilaktisko pasākumu praktisku piemērošanu dažādās nozarēs un dažādiem darbu veidiem; hronisku BKAS pārvaldību; BKAS profilaksi saistībā ar sēdošu darbu; BKAS pārvaldību arvien daudzveidīgāka darbaspēka kontekstā, kā arī ciešo psihosociālo risku saistību ar BKAS.

Pieejamie gadījumu pētījumi (42)