Eiropas Biznesa atbalsta tīkls


Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) ir Eiropas Komisijas vadīts tīkls un viens no pamatinstrumentiem ES stratēģijā izaugsmes un darbavietu veicināšanai. EEN, kas apvieno gandrīz 600 uzņēmumu atbalsta organizāciju no 50 valstīm, palīdz mazajiem uzņēmumiem izmantot unikālās uzņēmējdarbības iespējas ES vienotajā tirgū.

Kopš 2009. gada EEN sadarbojas ar EU-OSHA, lai uzlabotu MVU un mikrouzņēmumu informētību par darba aizsardzību. Lai to panāktu, EEN izvirza darba aizsardzības “vēstniekus” valstu līmenī.

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņa ir svarīga aģentūras un EEN sadarbības joma, un darba aizsardzības “vēstnieki” ir aktīvi iesaistījušies šīs sadarbības veicināšanā.

AT
BA
BG
CY
CZ
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR