Saņemiet savu sertifikātu


Get your certificate

Vai vēlaties atbalstīt drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu? Jūs varat organizēt pasākumus un darbības vai pat rīkot savu kampaņu. Eiropas Darba aizsardzības nedēļa, kas notiek katru gadu oktobrī (43. kalendārajā nedēļā), ir lieliska iespēja iesaistīties. Jūs saņemsiet dalības sertifikātu kā atzinību par savu ieguldījumu.

Kampaņas mērķis ir veicināt labu darba aizsardzības pārvaldību kampaņas tematikas ietvaros, un tajā tiek uzsvērta vajadzība visiem — darba devējiem, vadītājiem, cilvēkresursu vadītājiem un darba ņēmējiem un viņu pārstāvjiem — sadarboties. Ikviens ir aicināts piedalīties, jo katrs ieguldījums ir svarīgs.

Lai uzzinātu vairāk, ieskatieties mūsu tīmekļa vietnes pārējās iesaistīšanās sadaļās.

Aizpildiet veidlapu un lejupielādējiet savu sertifikātu.

Edit component: I/we participated in the Healthy Workplaces Campaign and organised the following activities: