Labas prakses apmaiņa


gpeOficiālo kampaņas partneru labas prakses apmaiņas pasākums ir pilnībā augšupēja iniciatīva, kas izveidota, iedvesmojoties no kampaņas partneru vēlmes sadarboties vēl ciešāk, lai uzlabotu darba drošību un veselības aizsardzību to organizācijās. Kopš šī iniciatīvas sākuma 2012. gadā tā ir arvien vairāk nostiprinājusies.

Aģentūra ļoti aktīvi atbalsta šo iniciatīvu, uzskatot ka iniciatīva sniedz iespēju nodrošināt tās drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu ilgtspējību laika gaitā un panākt reālas pārmaiņas darbavietu līmenī. Tāpēc aģentūra palīdzēja 2012. gadā izveidot īpašu koordinācijas grupu, kas rīko sanāksmes vismaz divreiz gadā.

Kopš 2013. gada EU-OSHA un tās oficiālie kampaņas partneri reizi divos gados kopīgi rīko drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas partneru labas prakses apmaiņas pasākumu un ceremoniju, lai apmainītos ar labu praksi darba aizsardzības jomā un pārrunātu galvenos darbības rādītājus, kas var palīdzēt uzlabot darba drošības un veselības aizsardzības praksi. Turklāt katru gadu daži īpaši apņēmīgi kampaņas partneri pie sevis organizē labas prakses apmaiņas pasākumus un aicina pārējos kampaņas partnerus pievienoties un pārrunāt savu pieredzi.

Kampaņas partneru apņēmība un iesaistīšanās ir iedvesmojusi rīkot, organizēt un apmeklēt pasākumus visā Eiropā. Šādi pasākumi vienmēr rada pārdomas raisošas debates un jaunas idejas.