2020.-22.: Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi


Kampaņas kopsavilkums

Kampaņa vairoja izpratni par muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem (BKAS) saistībā ar darbu, to pārvaldības nepieciešamību un riska novēršanas kultūras veicināšanu.

Kampaņa tika strukturēta astoņās prioritārās jomās, no kurām katra aptvēra konkrētu tematu saistībā ar BKAS: Profilakse, Fakti un skaitļi, Hroniskas slimības, Sēdošs darbs, Darbinieku daudzveidība, Nākamās paaudzes, Psihosociālie riski un tāldarbs.

Galvenie virzītājspēki bija valstu kontaktpunkti, oficiālie kampaņas partneri, EEN tīkls un SLIC, kas organizēja labi apmeklētus pasākumus un darbības, izplatot kampaņas publikācijas un materiālus visām 27 ES dalībvalstīm un ārpus tām.

Kampaņas svarīgākie notikumi bija Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ikgadējās nedēļas, 15. labas prakses balvu konkurss, labas pieredzes apmaiņas pasākumi valstu un ES līmenī un, visbeidzot, samits par drošām un veselībai nekaitīgām darbavietām.

2020.–2022. gada kampaņas video par balsta un kustību aparāta slimībām