Safe and healthy work in the digital age

Nyheter

Se alla nyheter

Prioriterat område

Η εκστρατεία «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή» οργανώνεται σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι προάγονται με τη χρήση ειδικών πακέτων επικοινωνίας και προβολής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας. Κάθε τομέας καλύπτει ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται με τον αντίκτυπο των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία και τους χώρους εργασίας. Μεγάλη ποικιλία υλικού, όπως εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία, πληροφοριακά γραφήματα και περιπτωσιολογικές μελέτες, κυκλοφορεί κάθε τρεις έως τέσσερις μήνες προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική της εκστρατείας.

In the spotlight

Ger nya möjligheter för arbetstagare om utmaningarna hanteras genom att främja algoritmisk transparens, korrekt klassificering av arbetstagare osv.

Start:

Robotics and AI.png

När samarbetande robotar och AI-baserade system för automatisering av arbetsuppgifter med tillhörande teknik används är det A och O att människan...

Automatisering av arbetsuppgifter

Start:

Remote and virtual work.png

Tydliga riktlinjer, ordentliga riskbedömningar och förebyggande åtgärder kan skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö även utanför arbetsgivarens...

Distans- och hybridarbete

Start:

AI and worker management #1.png

Att stödja en människocentrerad, transparent, hälsosam och säker strategi som bygger på arbetstagarnas deltagande, samråd och förtroende.

Arbetsledning med hjälp av artificiell intelligens

Start:

Smart digital systems.png

Förbättra arbetsmiljön, om den hanteras på ett transparent, ansvarsdelegerande, tillförlitligt och begripligt sätt.

Smarta digitala system

SE ALLA PRIORITERADE OMRÅDEN

Vill du bli kampanjpartner?

FÅ MER INFORMATION

Officiella kampanjpartner

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv stöds av såväl offentliga som privata europeiska och internationella företag och organisationer från en mängd olika sektorer. De bildar ett nätverk av föregångare som inspirerar och uppmuntrar andra att framgångsrikt leda en säker och frisk arbetsstyrka. Deras engagemang är avgörande för att se till att kampanjens budskap når ut till alla slags arbetsplatser inom EU.

SE ALLA PARTNER