Prioriterade områden


Smarta digitala system

Användning av sensorer ligger bakom en stor förändring av säkerheten på dagens arbetsplatser. skyddar arbetstagarna genom att upprätthålla och öka arbetssäkerheten i potentiellt farliga branscher. Exempel på detta är , kroppsburen teknik som kan upptäcka tidiga tecken på fysisk och psykisk trötthet och muskeltrötthet, samt mobila eller fasta system som använder sensorer eller kameror för att upptäcka faror.

Även om denna teknik är utformad för att förbättra arbetsmiljön, medför den också utmaningar och risker. Arbetstagare kan till exempel känna att de förlorar kontrollen över de uppgifter de utför och bli alltför beroende av teknik. Den alltför stora tilltron till teknik kan bidra till fel och öka risken för olyckor. Det är också möjligt att de digitala systemen samlar in uppgifter som är felaktiga, begränsade eller till och med partiska. Dessutom samlar systemen in mycket känsliga personuppgifter som kan missbrukas för kontroll och övervakning av arbetstagare.

För att ta itu med alla dessa frågor är det viktigt att samråda med arbetstagarna och deras representanter i varje steg – från utformningsstadiet till genomförandet.

Mer information finns i våra kampanjresurser.