Nationella kontaktpunkter


EU-Oshas nätverk av nationella kontaktpunkter är nödvändiga för kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet. De nationella kontaktpunkterna utgörs i regel av de ledande arbetsmiljöorganisationerna i respektive land och utses till EU-Oshas officiella representant av regeringen. De samordnar kampanjen En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet på nationell nivå.

Kontaktpunkterna anordnar en lång rad kampanjaktiviteter och bidrar på ett viktigt sätt till det mer övergripande genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram. De stöder EU-Oshas initiativ med information och återkoppling och utnyttjar sina nätverk för att få statliga myndigheter samt arbetstagare- och arbetsgivarorganisationer att ansluta sig.

Klicka på knappen för ditt land nedan om du vill komma i kontakt med din nationella kontaktpunkt.

 

AL
AT
BA
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR
XK