2020–2022: Friska arbetsplatser belastar rätt


Kampanjsammanfattning

Kampanjen ökade medvetenheten om arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär samt behovet av att hantera dem och främja en riskförebyggande kultur.

Kampanjen var uppbyggd kring åtta prioriterade områden, som vart och ett omfattar ett specifikt ämne med anknytning till muskel- och skelettbesvär. De prioriterade områdena är förebyggande åtgärder, fakta och siffror, kroniska sjukdomar, stillasittande arbete, mångfald i arbetslivet, framtida generationer, psykosociala risker och .

De nationella kontaktpunkterna, officiella kampanjpartner, EEN-nätverket och Slic var viktiga drivkrafter som anordnade välbesökta evenemang och aktiviteter och distribuerade kampanjpublikationer och kampanjmaterial till alla 27 EU-medlemsstater och länder utanför EU.

Bland höjdpunkterna i kampanjen kan nämnas de årliga europeiska arbetsmiljöveckorna, den 15:e upplagan av tävlingen om priset för goda praktiska lösningar, evenemang för utbyte av goda praktiska lösningar på både nationell nivå och EU-nivå samt toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv.

Kampanjvideo 2020–2022 – Muskel- och skelettbesvär