Publikationer


Här finns mängder av information inom temat för vår kampanj – och svar på frågor som varför och hur vi ska ta itu med de nya utmaningarna.

Publikationerna omfattar allt från kampanjinformationsblad till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande).

Tyvärr kunde vi inte hitta några resultat. Du kan prova med att använda andra nyckelord eller filter och se om det ger bättre resultat.