Publikationer


Här finns mängder av information inom temat för vår kampanj – och svar på frågor som varför och hur vi ska ta itu med de nya utmaningarna.

Publikationerna omfattar allt från kampanjinformationsblad till sammanfattningar av seminarier och workshoppar samt uttömmande forskningsrapporter (t.ex. om problemets omfattning och de därmed förknippade kostnaderna, samt nuvarande policy och praxis för förebyggande).

Tillgängliga publikationer (106)

Obemannade luftfartyg: arbetsmiljökonsekvenser

Obemannade luftfartyg används allt oftare inom alla sektorer på grund av sina särskilda egenskaper och i förhoppning om effektivare arbetsprocesser. Att införa dessa luftfartyg på arbetsplatserna innebär dock också utman...

Läs mer