Fallstudier


Läs om våra politiska initiativ och exempel på god praxis för att få information om hur andra har anammat den digitala omställningen på arbetsplatsen i syfte att arbeta på ett modernt, smart och säkert sätt.

Vi tar till exempel upp hur man genomför förebyggande åtgärder i praktiken inom olika branscher och för olika typer av arbeten, hanterar kroniska belastningsbesvär, förebygger belastningsbesvär i samband med stillasittande arbete, hur man hanterar belastningsbesvär inom en allt mer heterogen arbetskraft och det nära sambandet mellan psykosociala risker och belastningsbesvär.

Tillgängliga fallstudier (25)